Renginys aukštosioms mokykloms „Studijų programų tobulinimas studentų teikiamo grįžtamojo ryšio pagrindu“

2017-05-11

Kviečiame dalyvauti 2017 m. birželio 13 d. Studijų kokybės vertinimo centro organizuojamame seminare Vilniuje tema „Studijų programų tobulinimas studentų teikiamo grįžtamojo ryšio pagrindu“.

Seminaras skirtas aukštųjų mokyklų padalinių, atsakingų už studijų kokybę, darbuotojams, taip pat studijų programų komitetų vadovams – visiems, prisidedantiems prie studijų programų tobulinimo ir ekspertų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo, renkantiems ir analizuojantiems studentų teikiamą grįžtamąjį ryšį.

Renginio metu bus aptariamas studentų dalyvavimo studijų proceso gerinime (angl. participatory method) svarba aukštųjų mokyklų kokybės kultūrai ir studentų teikiamo grįžtamojo ryšio panaudojimas gerinant studijų programų kokybę.

Seminare dr. Karl Ledermüller, Vienos Ekonomikos ir verslo universiteto (Austrija) Kokybės tobulinimo ir vertinimo padalinio vadovas, pristatys tyrimo, atlikto vertinant studentų grįžtamojo ryšio rinkimą ir naudojimą tobulinant studijų kokybę, rezultatus ir moderuos diskusiją. Vanja Perovšek, Liublianos universiteto (Slovėnija) Kokybės užtikrinimo, analizės ir ataskaitų teikimo padalinio vyriausioji patarėja, pristatys studentų įsitraukimo į kokybės gerinimą atvejo tyrimo analizę. Antroje seminaro dalyje Vanja Perovšek, kartu su padėjėju ves seminaro dalyviams praktinius mokymus, kuriuose tikimasi aktyvaus dalyvių indėlio.  
Seminaras vyks anglų kalba, numatomas sinchroninis pranešimų vertimas.

Registracija baigėsi, užsiregistravus planuotam dalyvių skaičiui. Turėdami ribotą vietų skaičių, iš kiekvienos aukštosios mokyklos kviečiame ne daugiau kaip 1 atstovą (iš vienos institucijos užsiregistravus daugiau žmonių, susisieksime suderinti dalyvavimo).

Seminaras rengiamas pagal SKVC 2015 metų spalio mėnesį pradėtą įgyvendinti 2014 – 2020 metų programavimo laikotarpio Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“ (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0002).

Renginio vieta: viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, Vilnius.

Preliminari renginio darbotvarkė pridedama.

Tikimės Jūsų dėmesio ir aktyvaus dalyvavimo!

Atgal