Baltijos šalių kokybės agentūrų atstovai aptarė aukštojo mokslo aktualijas

2018-09-11

Trijų Baltijos šalių aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kokybės agentūrų atstovai rugpjūčio 30–31 d. susitikę Kuldygoje (Latvija) pristatė šiuo metu vykdomas veiklas ir esamus pokyčius, jų darbo metodus bei ateities planus. Susitikime taip pat dalyvavo Latvijos švietimo inspekcijos ir Lietuvos nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atstovai. 

Susitikimo metu buvo diskutuojama apie išorinį kokybės agentūrų vertinimą ir paskesnę veiklą, šiuo metu vykstančią Baltijos šalių kokybės agentūrose. Estijos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kokybės agentūra (EKKA) ir Latvijos aukštojo mokslo kokybės agentūra (AIKA) šiais metais buvo įvertintos Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų tinklo (ENQA). Tuo tarpu Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) tarptautinių ekspertų buvo teigiamai įvertintas 2016 m. ir ruošiasi kitais metais vyksiančiam ENQA ekspertų paskesnės veiklos vizitui Lietuvoje. 

Su kaimyninių šalių kolegomis taip pat buvo kalbama apie Baltijos šalyse vyraujančias jungtinių studijų programų vertinimo tendencijas bei šių programų vertinimo proceso tobulinimo galimybes remiantis Europiniu požiūriu (angl. European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes), kurį taikyti švietimo ministrai įsipareigojo Jerevano susitikime 2015 m. Šiuo metu jungtinių studijų programų tarp Baltijos šalių aukštųjų mokyklų skaičius nėra didelis. Nors nė vienos šalies teisės aktuose dabar nėra numatyta galimybė taikyti Europinį požiūrį, to reikėtų siekti ateityje – organizuoti vieną vertinimą, kurio rezultatus priimtų kitos agentūros, atsisakant jungtinio vertinimo arba kelių vertinimo procedūrų organizavimo. 

Baltijos šalių aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kokybės agentūrų susitikimo metu kaimyninių šalių atstovai dalijosi patirtimi apie sėkmingos komunikacijos, viešųjų ryšių palaikymo bei klientų aptarnavimo prielaidas ir priemones. Kalbėta apie komandinio darbo privalumus ir aplinkybes, kuomet individualus darbas duoda geresnį rezultatą. Taip pat diskutuota apie geriausius būdus vykdyti tarpdisciplininių bei nuotolinio mokymo studijų programų vertinimą skirtingose šalyse. 

Kitas jungtinis Baltijos šalių kokybės agentūrų atstovų susitikimas vyks 2019 m. Lietuvoje, jį organizuos SKVC.  

 

 

Atgal