Dokumentai bus pasirašomi elektroniniu parašu

2018-04-30

Nuo 2018 m. gegužės 2 d. užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo pažymos bei rekomendacijos darbdaviams, profesinį pripažinimą atliekančioms institucijoms  ir aukštosioms mokykloms bus pasirašomos  tik elektroniniu parašu. Popieriniai dokumentai nebebus išduodami. Elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai bus siunčiami elektroniniu paštu ir turės tokią pačią juridinę galią, kaip ir fiziniu parašu pasirašyti popieriniai dokumentai. Elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą, vadovaujantis Elektroninio parašo įstatymu, privalo priimti visos Lietuvos institucijos.

Tokiu būdu paspartės dokumento gavimas iš Studijų kokybės vertinimo centro bei pateikimas suinteresuotoms Lietuvos institucijoms (aukštosioms mokykloms, darbdaviams ir kt.): dėl dokumento gavimo ar pateikimo nebereikės vykti į instituciją - pakaks persiųsti elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą.

Elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą atsidaryti ir peržiūrėti galima pasinaudojus Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Signa Web įrankiais internete arba kompiuteryje įdiegus ADoc dokumentų formavimo, pasirašymo ir tikrinimo programinę įrangą SIGNA Desktop.

Atgal