Klaipėdos universitetui suteikta užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisė

2018-10-17

Spalio 16 d. švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė pasirašė įsakymą, kuriuo Klaipėdos universitetui suteikta teisė vykdyti ketinančiųjų studijuoti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą.

Akademinio pripažinimo teisė aukštosioms mokykloms suteikiama švietimo ir mokslo ministro įsakymu, komisijai išnagrinėjus pateiktas aukštųjų mokyklų paraiškas, įrodančias pasirengimą prisiimti didesnę atsakomybę už tarptautiškumo kokybę.

Tokią teisę Lietuvoje iki šiol jau yra gavę devyni universitetai: Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Mykolo Romerio universitetas bei LCC tarptautinis universitetas.  

Nuo 2012 m. pradėta vykdyti akademinio pripažinimo sistemos decentralizacija leidžia aukštosioms mokykloms paspartinti užsienio kvalifikacijų turėtojų priėmimą studijoms. Kartu aukštosios mokyklos įsipareigoja laikytis vienodos praktikos ir kokybiškai atlikti pripažinimą vadovaujantis Lisabonos pripažinimo konvencijos ir jos lydinčiųjų dokumentų nustatytais principais. Visoms aukštosioms mokykloms Studijų kokybės vertinimo centras teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas bei vykdo darbuotojų mokymus. 

Atgal