Šiemet stojančiųjų iš užsienio į valstybės finansuojamas vietas – mažiausiai per pastaruosius kelerius metus

2018-09-11

Pasibaigus priėmimui į aukštąsias mokyklas paaiškėjo, kad šiemet į valstybės lėšomis finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose pretendavo mažiausiai per pastaruosius šešerius metus stojančiųjų, išsilavinimą įgijusių užsienyje. 

Šią išvadą galima daryti įvertinus į Studijų kokybės vertinimo centrą (SKVC) besikreipusių dėl akademinio pripažinimo ir pažymių pervedimo asmenų skaičių. 

Vykstant stojimui į aukštąsias mokyklas, į SKVC dėl akademinio pripažinimo ir pažymių pervedimo 2018 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais kreipėsi 97 asmenys (89 per pirmąjį stojimo etapą ir 8 – per papildomąjį). Tuo tarpu 2017 m. SKVC buvo gauti 127 prašymai (98 – per pirmąjį stojimo etapą ir 28 – per papildomąjį), t. y. beveik ketvirtadaliu daugiau.  

„2018 m. Studijų kokybės vertinimo centre gautų prašymų dėl atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo skaičius – mažiausias per pastaruosius šešerius metus. Mažiau pareiškėjų – 96 – į centrą kreipėsi tik 2012 m. Nuo tada tas skaičius augo ir nuolat siekė virš šimto“, – pažymėjo SKVC Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėja Giedra Katilauskienė. 

Nežiūrint sumažėjusio bendro pareiškėjų skaičiaus, daugumą jų kaip ir ankstesniais metais sudarė  Lietuvos Respublikos piliečiai: 2018 m. jų buvo 63 proc., 2017 m. – 69 proc. 

Didžioji dalis šių metų stojančiųjų (58,8 proc.) mokyklas buvo baigę per paskutinius trejus metus (2018 m. – 33 asmenys, 2017 m. – 16 asmenų, 2016 m. – 8 asmenys). Tačiau buvo pateikta prašymų įvertinti ir 1967 m. bei 1979 m. gautus vidurinio išsilavinimo dokumentus. 

„Nors besikreipiančiųjų skaičius šįmet sumažėjo, užsienio šalių, kuriose įgytos su aukštuoju mokslu susijusios kvalifikacijos, dėl kurių įvertinimo ar akademinio pripažinimo kreiptasi į SKVC, įvairovė iš esmės nekito“, – pastebi G. Katilauskienė. Pasak jos, paprastai jų skaičius siekia ar šiek tiek perkopia 20. Absoliuti dauguma – Europos ir Šiaurės Amerikos šalys (2018 m. jos sudarė virš 90 proc.). Žymiai mažiau (vos vienas kitas) kreipiasi atvykusių iš Azijos, Afrikos ar Pietų Amerikos šalių. 

2018 m. į SKVC dėl akademinio pripažinimo ir pažymių pervedimo kreipėsi asmenys iš 20 šalių. Daugiausiai kreipėsi atvykusių iš Rusijos (15), Lenkijos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų (po 13) bei Baltarusijos (12).  

SKVC Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėjos teigimu, šis užsienio šalių, iš kurių atvyksta planuojantys studijuoti Lietuvoje, penketukas mažai keitėsi per pastaruosius metus. Visada jame buvo JAV ir Lenkija. Iki 2017 m. į pirmąjį penketuką nuolat patekdavo ir Airija.  

SKVC pažymių pervedimą bei dalykų atitikmenų nustatymą atlieka, kai užsienio kvalifikacija, teikianti teisę į aukštąjį mokslą, pripažįstama kaip lygiavertė Lietuvoje teikiamai vidurinio mokslo kvalifikacijai bei ketinama stoti į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas bendrojo priėmimo metu. Visais kitais atvejais pažymių pervedimą atlieka pati mokykla, kurioje norima mokytis ar studijuoti. 

Lietuvos aukštosiose mokyklose į valstybės finansuojamas studijų vietas konkurso būdu gali būti priimami užsienyje išsilavinimą įgiję Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai, užsienio lietuviai, taip pat asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Į SKVC jie turi kreiptis dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo ir pažymių pervedimo.  

 

Atgal