2019-10-11

 

Spalio 10–11 d. vyksta Studijų kokybės vertinimo centro organizuoti tretieji studijų krypčių aprašų rengėjų mokymai. Šį kartą juose dalyvauja informatikos, sporto, klasikinių studijų, archeologijos ir antropologijos studijų krypčių aprašų darbo grupių nariai. 

2019-10-10


Šiandien Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) vyko mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su užsienio studentų atranka ir priėmimu. Į juos susirinko septyniolikos Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovai. Mokymus vedė SKVC Kvalifikacijų vertinimo skyriaus specialistai.

2019-10-04

Spalio 10 d. Studijų kokybės vertinimo centre dėl informacinės sistemos atnaujinimo darbų gali būti apsunkintas dokumentų priėmimas iš interesantų ir informacijos teikimas pagal paklausimus. Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų ir maloniai siūlome, esant galimybei, kreiptis į SKVC kitomis dienomis. 

2019-09-19

Rugsėjo 19–20 d. Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktorius Almantas Šerpatauskas ir Studijų vertinimo skyriaus vedėja Eimantė Bogdan kolegijų ir universitetų atstovams pristatys SKVC parengtus Išorinio studijų krypčių vertinimo metodikos ir Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos projektus. 

2019-09-13


Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) 2019 m. spalio 10 d. (ketvirtadienį) organizuoja įvadinį mokymą aukštųjų mokyklų darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su užsienio studentų atranka ir priėmimu. 

2019-09-09


Rugsėjo 4–5 d. Lietuvoje vyko kasmetinis Baltijos šalių aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kokybės agentūrų atstovų susitikimas, kurį organizavo Studijų kokybės vertinimo centras kartu su Nacionaline švietimo agentūra. Susitikimo metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos specialistai aptarė naujausias aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir bendrąsias švietimo tendencijas Baltijos šalyse.

2019-09-03

Studijų kokybės vertinimo centras parengė Išorinio studijų krypčių vertinimo metodikos ir Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos projektus ir kviečia teikti dėl jų savo pastabas. Kviečiame visus suinteresuotus asmenis susipažinti su parengtais projektais ir teikti savo pastabas, pasiūlymus bei rekomendacijas. 

2019-08-29


Įsigaliojus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ 3.1. punktui, visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos šio įsakymo nustatyta tvarka.

2019-08-29

Šiemet į valstybės lėšomis finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose stojančiųjų, išsilavinimą įgijusių užsienyje, buvo daugiausiai per pastaruosius septynerius metus. Pasibaigus priėmimui į aukštąsias mokyklas paaiškėjo, kad 2019 m. Studijų kokybės vertinimo centre gautų prašymų dėl atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo skaičius buvo didžiausias nuo 2012 m.

2019-08-20


Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymais sudaryta vienuolika darbo grupių, kurios dar šiais metais peržiūrės ir prireikus atnaujins odontologijos, burnos priežiūros, farmacijos, reabilitacijos, slaugos ir akušerijos, veterinarijos, inžinerijos ir  technologijų mokslų,  matematikos, statistikos, chemijos ir fizikos studijų krypčių aprašus. 

1 ... 6 7 8 9 10