Tobulinama studijas reglamentuojančių aprašų sistema

2018-10-18

Studijų kokybės vertinimo centras pradėjo įgyvendinti projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3)“, kuriuo siekiama užbaigti Lietuvos studijų krypčių aprašų sistemos kūrimą. Projekto metu bus parengti ir atnaujinti studijų kryptis reglamentuojantys dokumentai, didinamos aukštųjų mokyklų specialistų kompetencijos studijų programų rengimo srityje.  

SKAR-3 projektas pratęsia 2009–2015 m. vykdytų projektų SKAR ir SKAR-2 veiklas, kurių metu buvo parengti 37 studijų krypčių aprašai. Iki šiol vis dar nėra parengti visų studijų krypčių aprašai, būtini studijų programų rengimui ir tobulinimui. SKAR-3 projekto metu sukūrus trūkstamus aprašus, bus užbaigtas teisinis reglamentavimas, nusakantis studijų rezultatus pagal hierarchiją. 

Projekto rezultatais galės naudotis Lietuvos aukštosios mokyklos ir studijas vertinantys ekspertai. Jis prisidės prie Lietuvos kvalifikacijų sandaros tobulinimo, padės siekti geresnio studijų ir darbo rinkos poreikių susietumo, taip pat verslo ir akademinės bendruomenės bendravimo kultūros. Įgyvendinus projektą Lietuvos studijas reglamentuojančių aprašų sistema atitiks Europos aukštojo mokslo erdvės keliamus reikalavimus, kurie atsispindi ir Europos kvalifikacijų sąrangoje. 

Projektas „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3)“ bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Jį numatoma vykdyti iki 2021 metų sausio mėnesio. 

Plačiau apie projektą galima sužinoti čia.    

Atgal