2018-04-19

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) 2018 m. balandžio mėnesį pakartotinai įvertino dalies aukštųjų mokyklų vykdomų studijų krypčių atitiktį Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytiems rodikliams, atsižvelgdamas į Lietuvos mokslo tarybos pateiktus duomenis dėl 2017 m. aukštųjų mokyklų vykdytos mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus ir aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją.

2018-04-18

2018 m. balandžio 17 d. vyko Studijų kokybės vertinimo centro Tarybos posėdis, kurio metu buvo išrinktas naujas Tarybos pirmininkas.

2018-04-04

Kovo 22-23 dienomis Taline įvyko Baltijos šalių ENIC / NARIC centrų kasmetinis susitikimas, kuriame buvo pristatyta 2017 m.  įvykių ir aktualių klausimų aukštojo mokslo srityje apžvalga.

2018-03-28

2018 m. kovo 27 d. Studijų kokybės vertinimo centrą aplankė Ukrainos aukščiausiosios Rados delegacija. Šio vizito metu pagal Lietuvos Respublikos Seimo ir Tarptautinio Respublikonų Instituto (IRI) bendradarbiavimo sutartį buvo dalinamasi Lietuvos Respublikos demokratinių reformų ir euroatlantinės integracijos patirtimi.

2018-03-22

Įsigaliojus naujajai vertinimo ir laikino akreditavimo tvarkai 2018 m. kovo 1 d. aukštosios mokyklos, kurių kryptys buvo akredituotos ribojamai, bet tenkinančios Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-191 2.2. punktą, iki kovo 25 d. turi pateikti tose kryptyse esančių programų tobulinimo planus, kurie užtikrintų tolimesnį kryptyje esančių programų kokybės gerinimą. Jeigu šiems planams bus pritarta Švietimo ir mokslo ministro, studijų krypties akreditavimo statusas gali būti pakeistas į akreditavimą su papildomomis sąlygomis.

2018-03-12

Pagal Mokslo ir studijų įstatymą nuo 2018 m. kovo 1 d. Lietuvos aukštosios mokyklos gali vykdyti tik akredituotų krypčių studijas. Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo pavienių studijų programų vertinimo ir akreditavimo prie vertinimo ir akreditavimo studijų kryptimis, Švietimo ir mokslo ministrė patvirtino naują laikino akreditavimo tvarką.  Tai reiškia, kad Studijų kokybės vertinimo centras nuo šiol vertins aukštosios mokyklos pajėgumą vykdyti visas konkrečios krypties studijų programas. Laikinas akreditavimo statusas galios tol, kol kryptys bus išsamiai išoriškai įvertintos ir akredituotos.

2018-03-09

Praėjusią savaitę paskelbti Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų krypčių laikino akreditavimo rezultatai. Tačiau šie rezultatai dar gali keistis. Galutinė informacija apie akreditavimą ir galutinis studijų programų, į kurias bus apribotas priėmimas, skaičius bus paskelbtas balandžio viduryje. Šiuo metu aukštosios mokyklos  tikslina ir pildo duomenis prašydamos peržiūrėti krypčių akreditavimą.

2018-03-08

Sveikiname su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Prisidedame prie J.E. Prezidento Valdo Adamkaus linkėjimo, ryžtingai ir atsakingai imtis darbų, ypatingai kiekvienam prisidedančiam prie aukštojo mokslo kokybės. Juk tai yra ateities pagrindas.

2018-02-28

IMPACT projekto įgyvendinimo metu (2016-2018), pagal SQUARE metodiką, prie kurios kūrimo prisidėjo SKVC komanda, įvertinta 11-a ENIC/NARIC tinklams priklausančių akademinės informacijos ir pripažinimo centrų.

2018-02-12

Kaip buvo skelbta anksčiau, 2017 metais vyko pakartotinis Europos humanitarinio universiteto (EHU) veiklos vertinimas. Atsižvelgiant į ekspertų grupės vertinimo išvadas bei Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos pritarimą, Studijų kokybės vertinimo centro direktorius 2017 m. gruodžio 21 d. priėmė sprendimą Europos humanitarinio universiteto veiklą vertinti neigiamai.

1 2 3 4 5 6 7 ... 16