2019-12-05

Šiais metais Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų (NARIC) tinklas švenčia savo 35-ąsias veiklos metines. Ši sukaktis buvo paminėta ir lapkričio 29 d. vykusiame kasmetiniame tinklo šalių narių susitikime Briuselyje. NARIC tinklo veikloje Studijų kokybės vertinimo centras aktyviai dalyvauja jau dvidešimt metų. 

2019-12-04


Gruodžio 3 d. Studijų kokybės vertinimo centro atstovai susitikime su Šiaurės Lietuvos kolegijos vadovais aptarė šios aukštosios mokyklos įsipareigojimus nuo 2020 metų nebevykdyti su studijomis susijusios veiklos. Susitikimo metu apsvarstyta kolegijos parengta Kokybės stebėsenos ir užtikrinimo ataskaita, kolegijos atstovai atsakė į SKVC specialistų klausimus. 

2019-12-04

Studijų kokybės vertinimo centre gruodžio 2 d. lankėsi akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė. Susitikime su SKVC darbuotojais L. Tauginienė pristatė akademinės etikos situaciją Lietuvos moksle ir studijose, šioje srityje vykdytų tyrimų rezultatus, taip pat plačiau paaiškino bendraautorystės ir citavimo ypatumus. 

2019-12-02

Gruodžio 17 d. Studijų kokybės vertinimo centras Vilniuje organizuoja tarptautinį seminarą, skirtą neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimui aukštosiose mokyklose. Pranešimus skaitys ir gerąja praktika dalinsis užsienio ekspertai ir SKVC specialistai. Lektoriai bus pasiruošę atsakyti į Jūsų klausimus, taip pat galėsite pasidalinti savo patirtimi. Kviečiame dialogui!

2019-12-02


UNESCO Generalinės konferencijos 40-ojoje sesijoje Paryžiuje 2019 m. lapkričio 25 d. priimta Globali aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencija (The UNESCO Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education). Tai svarbus žingsnis siekiant didinti studentų mobilumą visame pasaulyje bei supaprastinti aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą.

2019-11-29


Lapkričio 28–29 d. Studijų kokybės vertinimo centro Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ieva Vaiciukevičienė Prahoje dalyvavo Europos Tarybos etikos, skaidrumo ir integralumo švietime platformos (ETINED) 3-oje plenarinėje sesijoje, kurios metu buvo aptariami aktualūs kovos su korupcija švietimo sektoriuje klausimai. 

2019-11-27


Lapkričio 26 d. Studijų kokybės vertinimo centro atstovai dalyvavo tarptautiniame seminare, skirtame akademinio pripažinimo klausimams aptarti. Jo metu SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė pristatė kartu su partneriais vykdyto LIREQA projekto metu parengtas Rekomendacijas dėl kokybės užtikrinimo ir akademinio pripažinimo integravimo. 

2019-11-22

Lapkričio 21–23 d. Berlyno technikos universitete vyksta 14-asis Europos kokybės užtikrinimo forumas (EQAF). Jame dalyvauja Studijų kokybės vertinimo centro atstovai. Direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė forumo metu skaitė pranešimą ir moderavo diskusiją apie aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo ir akademinio pripažinimo sąsajas. 

2019-11-22

Lapkričio 21–22 d. vyksta paskutinieji Studijų kokybės vertinimo centro organizuoti studijų krypčių aprašų rengėjų mokymai. Šį kartą juose dalyvauja teatro, kino ir šokio, gyvulininkystės ir žuvininkystės, kosmetologijos, žemės ūkio, agronomijos ir miškininkystės, medijų meno, gyvybės mokslų bei maisto studijų krypčių aprašų darbo grupių nariai. 

2019-11-20

Nuo šiandien Studijų kokybės vertinimo centras turi nuolatinį vadovą. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nuo 2019 m. lapkričio 20 d. SKVC direktoriumi penkerių metų kadencijai paskirtas Almantas Šerpatauskas. Jis laimėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos šių metų rugpjūtį paskelbtą konkursą direktoriaus pareigoms užimti. 

1 2 3 4 ... 8