Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Birželis 2024
Pr An Tr Ke Pe Še Se
27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rekomendacijos institucijoms

Aukštosioms mokykloms

Darbdaviams ir profesinį pripažinimą atliekančioms institucijoms

Aukštosioms mokykloms

SKVC teikia bendrojo pobūdžio ir individualias rekomendacijas dėl su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų vertinimo. Šiomis rekomendacijomis vadovaujasi užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisę turinčios Lietuvos aukštosios mokyklos.

Galutinį sprendimą dėl individualios kvalifikacijos pripažinimo, remiantis SKVC rekomendacija, priima įgaliota atlikti pripažinimą  aukštoji mokykla,  priklausomai nuo baigtų studijų kokybės, paskirties, studijų rezultatų, turinio, apimties (trukmės) bei nuo aukštosios mokyklos nustatytų specifinių reikalavimų priėmimui į konkrečią studijų programą.

    Atsisiųsti

Bendrosios rekomendacijos

Bendrosiose rekomendacijose nurodoma, kuriai Lietuvoje teikiamai kvalifikacijai užsienio kvalifikacija laikoma lygiaverte, remiantis kvalifikacijoms keliamais formaliais bendraisiais reikalavimais.

Atnaujinta 2024-04-29

Jei tarp teikiamų kvalifikacijų nenurodyta kvalifikacija, kurios turėtojas nori studijuoti, aukštoji mokykla turi kreiptis į SKVC dėl individualios rekomendacijos gavimo.

 

  Teikiami dokumentai: Atsisiųsti
Individualios rekomendacijos aukštosioms mokykloms
  1. Užpildytas prašymas;
  2. Išsilavinimo dokumentas (atestatas, diplomas)
  3. Išsilavinimo dokumento priedas (teikiantis informaciją apie baigtos programos turinį, apimtį (kreditais ir valandomis) bei gautus įvertinimus);
  4. Jei turimi, - ankstesnio ir paskesnio išsilavinimo dokumentai.

SKVC pasilieka teisę paprašyti pateikti papildomus dokumentus ar informaciją.

Prašymą ir dokumentus prašom siųsti el. p. enicnaric@skvc.lt

Kilus klausimų prašom teirautis tel. (8 5) 210 47 72 arba el. p. enicnaric@skvc.lt .

SKVC į aukštųjų mokyklų paklausimus atsako per 10 darbo dienų nuo jų gavimo datos, o jei neturi informacijos, praneša, kad ji renkama.

 

Užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisę turinčios Lietuvos aukštosios mokyklos savo kalendoriniais metais priimtus sprendimus dėl akademinio pripažinimo SKVC teikia kasmet ne vėliau, kaip iki sausio 31 d., elektroniniu paštu enicnaric@skvc.lt *xls formate pagal SKVC Direktoriaus patvirtintą duomenų rinkinį.

  Atsisiųsti
Aukštųjų mokyklų ataiskaitos už kalendoriniais metais priimtus pripažinimo sprendimus forma

 

Informacija naudinga vertinant pabėgelių ir į panašias į pabėglio situacijas esančių asmenų kvalifikacijas, kuomet asmenys gali neturėti pripažinimui reikalingos dokumentacijos:

  Atsisiųsti
Kvalifikacijų ar dalinių studijų be išsilavinimo dokumentų specialios pripažinimo procedūros aprašas
Asmenims be dokumentacijos skirta paraiška kvalifikacijos atkuriamąjam dokumentui (klausimynas)

Darbdaviams ir profesinį pripažinimą atliekančioms institucijoms

Informacija dėl pabėgėlių iš Ukrainos

Informacija apie įdarbinimą ir Ukrainos pabėgėlių kvalifikacijų pripažinimą

Detalesnė informacija apie įdarbinimo galimybes Lietuvoje

 

Atmintinė dėl pabėgėlių iš Ukrainos išsilavinimo pripažinimo, kai norima dirbti:

SKVC teikia individualias rekomendacijas dėl su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų vertinimo. Šiomis rekomendacijomis vadovaujasi darbdaviai ir reglamentuojamų profesijų pripažinimą atliekančios institucijos.

Galutinį sprendimą dėl individualios kvalifikacijos pripažinimo, remiantis SKVC rekomendacija, priima darbdavys ar profesinį pripažinimą atliekanti institucija, priklausomai nuo baigtų studijų kokybės, paskirties, studijų rezultatų, turinio, apimties (trukmės) bei nuo nustatytų specifinių reikalavimų, keliamų konkrečiai profesinei veiklai.

  Teikiami dokumentai Atsisiųsti 

Rekomendacijos profesiniam pripažinimui

  1. Užpildytas prašymas; 
  2. Išsilavinimo dokumentas (atestatas, diplomas)
  3. Išsilavinimo dokumento priedas (teikiantis informaciją apie baigtos programos turinį, apimtį (kreditais ir valandomis) bei gautus įvertinimus);
  4. Jei turimi, - ankstesnio ir paskesnio išsilavinimo dokumentai.

Dėmesio! Nuo 2018 m. gegužės 2 d. rekomendacijos pasirašomos elektroniniu parašu. Daugiau informacijos čia.

SKVC pasilieka teisę paprašyti pateikti papildomus dokumentus ar informaciją.

Prašymas ir nuskanuoti dokumentai siunčiami el. p. enicnaric@skvc.lt

Kilus klausimams prašome teirautis: tel. (8 5) 210 47 72 arba el. p. enicnaric@skvc.lt .

SKVC į darbdavių ir profesinį pripažinimą atliekančių institucijų paklausimus atsako per 20 darbo dienų nuo jų gavimo datos.