Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Birželis 2024
Pr An Tr Ke Pe Še Se
27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sprendimų apskundimas

Studijų kokybės vertinimo centro priimto akademinio pripažinimo sprendimo apskundimas

 

Sprendimas dėl akademinio pripažinimo, priimtas Studijų kokybės vertinimo centro. gali būti skundžiamas Švietimo ir mokslo ministro sudarytai Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinei komisijai teikiant apeliaciją arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Administraciniam teismui teikiant skundą.

Apeliacija pateikiama per 14 kalendorinių dienų nuo Studijų kokybės vertinimo centro pažymos (sprendimo) gavimo dienos. Apeliacija teikiama Studijų kokybės vertinimo centrui, kuris ją ir su ja susijusius dokumentus persiunčia Komisijai. Apie galimybę apskųsti sprendimą visada nurodoma Studijų kokybės vertinimo centro pažymoje.

Apeliaciją Švietimo ir mokslo ministerijos sudaryta Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinė komisija išnagrinėja per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos; į šį terminą neįskaičiuojami liepos ir rugpjūčio mėnesiai.

 

Lietuvos aukštosios mokyklos priimto akademinio pripažinimo sprendimo apskundimas

 

Sprendimas dėl akademinio pripažinimo, priimtas Lietuvos aukštosios mokyklos, gali būti skundžiamas Studijų kokybės vertinimo centro sudarytai Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinei komisijai teikiant apeliaciją arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Administraciniam teismui teikiant skundą.

Apeliacija Studijų kokybės vertinimo centrui pateikiama per 14 kalendorinių dienų nuo Lietuvos aukštosios mokyklos akademinio pripažinimo sprendimo gavimo dienos. Apie galimybę apskųsti sprendimą aukštoji mokykla turi nurodyti teikdama priimtą akademinio pripažinimo sprendimą.

Apeliacijoje turi būti nurodyta komisijos, kuriai apeliacija yra paduodama, pavadinimas, apeliacijos teikėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, kontaktinis telefonas, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, el. pašto adresas, kontaktinis telefonas, įgaliotosios aukštosios mokyklos, kurios sprendimas skundžiamas, pavadinimas, buveinė, skundžiamas sprendimas, aplinkybės, kuriomis apeliacijos teikėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai, pridedamų dokumentų, jeigu tokie teikiami, sąrašas, apeliacijos surašymo vieta ir data. Prie apeliacijos pridedama skundžiamo sprendimo dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo kopija.

Apeliacija išnagrinėjama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo apeliacijos bei visų reikalingų susijusių dokumentų gavimo dienos.