Spausdinti

Apeliacijų teikimas ir nagrinėjimas

Studijų kokybės vertinimo centrui gali būti teikiamos apeliacijos dėl Studijų vertinimo komisijos (toliau – Vertinimo komisija) ir Centro priimtų sprendimų dėl ketinamų vykdyti (naujų) studijų programų vertinimo. 

Aukštoji mokykla, gavusi Centro sprendimą (su Vertinimo komisijos siūlymu bei baigiamosiomis vertinimo išvadomis), per 20 dienų nuo rašto išsiuntimo dienos gali teikti argumentuotą apeliaciją Studijų kokybės vertinimo centrui. Apeliacijoje turi būti aiškiai ir argumentuotai suformuluota aukštosios mokyklos nuomonė apie Vertinimo komisijos siūlymo pagrįstumą ir (arba) nurodyta, kurie ekspertų grupės pateiktų išvadų teiginiai yra klaidingi.

Aukštosios mokyklos apeliaciją per 60 dienų nuo apeliacijos gavimo dienos išnagrinėja Studijų vertinimo apeliacinė komisija (toliau – Apeliacinė komisija) pagal Centro patvirtintus jos nuostatus. Apie Apeliacinės komisijos priimtą sprendimą Centras raštu informuoja aukštąją mokyklą.

Studijų programų apeliacinės komisijos sprendimai
Dokumentas Atsisiųsti

2018-09-20 sprendimai

2018-04-24 sprendimai

2017-02-10 sprendimai
2015-12-17 sprendimai
2015-11-06 sprendimai
2015-09-04 sprendimai
2015-03-27 sprendimai
2015-01-16 sprendimai