Spausdinti

Studijų vertinimo komisija

Studijų vertinimo komisijos nariai posėdžių metu svarsto, ar ekspertų Centrui pateiktos studijų krypčių ir programų vertinimo išvados yra objektyvios, išsamios, pagrįstos, ir priima vieną iš siūlymų: pritarti arba nepritarti ekspertų parengtoms vertinimo išvadoms. Remiantis Studijų vertinimo komisijos nuostatais,  sprendimai skelbiami Studijų kokybės vertinimo centro interneto svetainėje.