Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Spalis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
25 26 27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 02 03 04 05

Paraiškos nagrinėjimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija gavusi paraišką patikrina, ar pateikti visi nurodyti dokumentai.  Jei pateikti ne visi dokumentai, per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos administracinė procedūra yra stabdoma informuojant raštu aukštąją mokyklą ar filialą ir nustatomas ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų terminas trūkumams pašalinti. Jeigu nustatytu laiku trūkumai nepašalinami, administracinė procedūra nutraukiama. Nustačiusi, kad pateikti visi nurodyti dokumentai, per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

  • išsiunčia aukštajai mokyklai ar filialui dokumentų gavimo patvirtinimą, kuriame nurodoma Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nurodyta informacija;
  • kreipiasi į Valstybės saugumo departamentą, kuris per 30 darbo dienų nuo šio kreipimosi gavimo dienos turi įvertinti aukštąją mokyklą ar filialą ir pateikti išvadą, jei numatoma aukštosios mokyklos ar filialo veikla gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, arba informaciją apie aukštosios mokyklos ar filialo veiklą, kiek tai susiję su nacionalinio saugumo interesais, jei aukštoji mokykla ar filialas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, ir informuoti apie tai Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.

Jeigu Valstybės saugumo departamentas pateikia informaciją, kad numatoma aukštosios mokyklos ar filialo veikla nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nurodytus dokumentus per 3 darbo dienas nuo išvados ar informacijos iš Valstybės saugumo departamento gavimo dienos pateikia Studijų kokybės vertinimo centrui.

Jeigu Valstybės saugumo departamentas pateikia išvadą, kad  numatoma aukštosios mokyklos ar filialo veikla gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui,  švietimo, mokslo ir sporto ministras priima sprendimą dėl Leidimo neišdavimo ir per 5 darbo dienas informuoja aukštąją mokyklą ar filialą ir Juridinių asmenų registrą.

Studijų kokybės vertinimo centras savo nustatyta tvarka, pasitelkdamas ekspertus, ne ilgiau nei per 4 mėnesius nuo paraiškos dokumentų gavimo dienos įvertina nurodytus dokumentus ir nustato, ar materialinė bazė, kvalifikuotas personalas yra tinkami planuojamoms studijų programoms, mokslinei ir (arba) meno veiklai įgyvendinti bei aukštoji mokykla ar filialas atitinka kitas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytas sąlygas, būtinas planuojamų studijų programų, mokslinės ir (arba) meno veiklos kokybei užtikrinti, taip pat teikiamų aukštojo mokslo kvalifikacijų atitikčiai reikalavimams užtikrinti, parengia išvadas ir pateikia jas aukštajai mokyklai ar filialui.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras per 25 darbo dienas nuo Studijų kokybės vertinimo centro išvadų gavimo dienos priima sprendimą dėl Leidimo išdavimo arba neišdavimo, apie priimtą sprendimą informuoja aukštąją mokyklą ar filialą, Juridinių asmenų registrą bei Studijų kokybės vertinimo centrą ir jeigu priimtas sprendimas išduoti Leidimą, jį išduoda. Leidimas aukštajai mokyklai ar filialui siunčiamas registruotu paštu arba įteikiamas pareiškėjo įgaliotam asmeniui.