Spausdinti

Dokumentai

Teisės aktai Atsisiųsti
Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika (aktuali redakcija iki 2016-09-01)
Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika (aktuali redakcija nuo 2016-09-01)
Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašas
Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas (įsigalioja nuo 2020-03-01)

 

Metodinė pagalba Atsisiųsti      
Patarimai aukštosioms mokykloms, rengiančioms savianalizės suvestinę       
Lydraščio dėl aukštosios mokyklos vertinimo pavyzdys
Rašto dėl aukštosios mokyklos akreditavimo po vertinimo pavyzdys