Spausdinti

Vertinimo planai

Informuojame, jog dėl besikeičiančios vykdomų studijų programų vertinimo tvarkos ir perėjimo prie vertinimo pagal studijų kryptis studijų programų vertinimas nebus vykdomas. Numatoma taikyti naują studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarką, kuri šiuo metu yra rengiama. Parengus šią tvarką bus nustatyti ir krypčių vertinimo terminai, apie kuriuos aukštosios mokyklos bus informuotos atskirai.

Studijų programų, kurių akreditavimo terminas baigiasi anksčiau negu numatytas tos studijų krypties vertinimas, akreditavimo terminas bus pratęstas be vertinimo vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-1487 patvirtintu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.5 punktu. Prašymų dėl studijų programų akreditavimo termino pratęsimo aukštosioms mokykloms teikti nereikia.

Prašymus dėl baigiamų vykdyti studijų programų akreditavimo termino pratęsimo bei susijusius klausimus kviečiame siųsti el. paštu adresu kokybe@skvc.lt.

Archyvas