Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Birželis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02

Vertinimo rezultatų apibendrinimas

2011-2015 m. vykusio išorinio aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo metu Švietimo ir mokslo ministras inicijavo 47 institucijų vertinimus. Studijų kokybės vertinimo centras organizavo 44 vertinimus: 23 kolegijų (13 valstybinių ir 10 privačių) ir 21 universiteto (14 valstybinių ir 7 privačių). Atsižvelgiant į Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317, 91 punktą, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijų išorinį vertinimą atliko Šventojo Sosto Bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūra (AVEPRO). Vertinimas atliktas pagal AVEPRO nustatytus kriterijus. Vienos aukštosios mokyklos vertinimas nevyko, nes ji nutraukė veiklą.

Pilną institucinio Lietuvos aukštųjų mokyklų vertinimo 2011-2015 m. analizę galite rasti čia.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) parengtą Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo apžvalgą galima rasti čia.

Vertinimo metu 34 aukštųjų mokyklų veikla įvertinta teigiamai, 12 – neigiamai. Procentinis vertinimo rezultatų pasiskirstymas matomas paveiksle.

Vertinant universitetus, 15 jų veikla buvo įvertinta teigiamai (13 valstybinių ir 2 privačių), 8 – neigiamai (3 valstybinių ir 5 privačių). Procentinis vertinimo rezultatų pasiskirstymas pavaizduotas 2 paveiksle.

Vertinant kolegijas, 19 jų veikla įvertinta teigiamai (11 valstybinių ir 8 privačių) ir 4 – neigiamai (2 valstybinių ir 2 privačių). Vertinimo rezultatai pavaizduoti 3 paveiksle.

Aukštąsias mokyklas ekspertai vertino pagal keturias vertinamąsias sritis:

  • Strateginis valdymas
  • Studijos ir mokymasis visą gyvenimą
  • Mokslo ir (arba) meno veikla
  • Poveikis regionui ir visos šalies raidai

Aukštosios mokyklos veikla įvertinama teigiamai, jeigu visos vertinamosios sritys įvertinamos teigiamai. Kaip matyti iš 4 paveikslo, dažniausiai neigiamai vertinama sritis buvo strateginis valdymas (9 aukštosiose mokyklose) ir Mokslo ir (arba) meno veikla (4 aukštosiose mokyklose).

Daugiausiai (7 aukštųjų mokyklų), kurių veikla įvertinta neigiamai, neigiamai įvertinta buvo viena sritis, 2 aukštosiose mokyklose – neigiamai įvertintos dvi sritys, 1 aukštojoje mokykloje – visos keturios vertinamosios sritys. Dvi aukštosios mokyklos įvertintos neigiamai dėl MOSTA realiųjų išteklių neigiamo vertinimo.