Spausdinti

Studijų krypčių aprašai

Įgyvendinant projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-2)“, parengti 53* studijų krypčių aprašai. 

Studijų krypties aprašas – kertinis dokumentas, kuriuo remiasi aukštosios mokyklos, rengdamos naujas arba tobulindamos jau esamas tam tikros studijų krypties programas. Jis teikia pagrindines nuorodas, kaip formuoti arba tobulinti studijų programų studijų rezultatus, apibūdina studijų kryptis, apibrėžia studijų programų vykdymo reikalavimus. Aprašais remiasi ir studijų programas vertinantys Lietuvos bei užsienio šalių ekspertai. Krypčių aprašai papildo studijoms Lietuvoje būdingą studijų rezultatų hierarchinę struktūrą – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir studijų pakopų aprašus, patvirtintus Švietimo ir mokslo ministro. 

Aprašus parengė iš skirtingų aukštųjų mokyklų ir socialinių partnerių atstovų sudarytos ekspertų grupės. Aprašų projektai buvo aktyviai aptariami su akademine bendruomene bei socialiniais partneriais – veiklos pasaulio ir studentų atstovais.

Studijų krypčių aprašus rasite SKVC interneto svetainės skyriaus „Teisės aktai“ skiltyje „Studijų krypčių aprašai“

* Aprašų rengimas buvo bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Studijų kryptis   Atsisiųsti
Inžinerijos krypčių grupės aprašas ŠMM patvirtinta  
Technologijų studijų krypčių grupės aprašas ŠMM patvirtinta  
Burnos priežiūra ŠMM patvirtinta  
Chemija ŠMM patvirtinta  
Dailė ŠMM patvirtinta  
Dizainas ŠMM patvirtinta  
Ekonomika ŠMM patvirtinta  
Etnologija ir folkloristika ŠMM patvirtinta  
Farmacija ŠMM patvirtinta  
Filosofija ŠMM patvirtinta  
Finansai ir apskaita ŠMM patvirtinta (finansai ir apskaita)  
Fizika ŠMM patvirtinta  
Geografija ŠMM patvirtinta  
Geologija ŠMM patvirtinta  
Istorija ŠMM patvirtinta  
Matematika ŠMM patvirtinta  
Medicina ŠMM patvirtinta  
Menotyra ŠMM patvirtinta  
Mityba ŠMM patvirtinta  
Muzika ŠMM patvirtinta  
Odontologija ŠMM patvirtinta  
Paveldas ŠMM patvirtinta  
Politikos mokslai ŠMM patvirtinta  
Psichologija ŠMM patvirtinta  
Reabilitacija ŠMM patvirtina  
Regiono kultūros studijos ŠMM patvirtina  
Slauga ŠMM patvirtinta  
Socialinis darbas ŠMM patvirtinta  
Sociologija ŠMM patvirtinta  
Statistika ŠMM patvirtinta  
Švietimas ir ugdymas ŠMM patvirtinta  
Teisė ŠMM patvirtinta  
Veterinarinė medicina ŠMM patvirtinta  
Viešasis administravimas ŠMM patvirtinta  
Visuomenės saugumas ŠMM patvirtinta  
Visuomenės sveikata ŠMM patvirtinta  
Architektūra
Projektas kol kas nėra patvirtintas ŠMM, jų taikymas neprivalomas
Menai
Projektas kol kas nėra patvirtintas ŠMM, jų taikymas neprivalomas