Ekspertų atranka

Studijų programoms bei aukštosioms mokykloms vertinti Studijų kokybės vertinimo centras pasitelkia nepriklausomus ekspertus, kurie atrenkami, vadovaujantis Ekspertų atrankos apraše išdėstytais kriterijais.

Dauguma ekspertų grupių yra tarptautinės (į jas įtraukiami ekspertai iš Lietuvos ir užsienio valstybių). Į visas grupes įtraukiami ir veiklos pasaulio (socialinių partnerių, darbdavių) bei studentų atstovai.

Norintys dalyvauti atrankoje ekspertai turėtų užpildyti ekspertų atrankos formą, pateikiamą apačioje. Pateikta informacija įtraukiama į SKVC ekspertų duomenų bazę. Su atrinktais ekspertais susisieks koordinatorius, atsakingas už konkrečios studijų krypties arba aukštosios mokyklos vertinimą.

Centras pasilieka teisę nekomentuoti savo sprendimų neįtraukti asmenų į ekspertų sąvadą ar į konkrečių ekspertų grupių sudėtį.

Pasirinkite failą Naršyti
Pasirinkite failą Naršyti
(pdf, docx)
*Pažymėti laukai yra privalomi.

Dėl įsigaliojusios BDAR tvarkos, SKVC prašo kandidatuojant į eksperto poziciją prisegti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Formą rasite čia.

Parsisiuntę šią formą, prašome Jus ją užpildyti ir įkelti pasirašytą variantą.