Spausdinti

Dokumentai ir formos

Dokumentas Atsisiųsti 
Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodika (aktuali redakcija nuo 2016-09-01)
Programos aprašo forma teikiant programą išsamiam ekspertiniam vertinimui
Prašymas dėl ketinamos vykdyti programos akreditavimo
Deklaracija dėl programos atitikties studijų programų reikalavimams