Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Birželis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02

Ketinamos vykdyti studijų programos

Ketinama vykdyti studijų programa – tai nauja studijų programa, sukurta įvertinus pagal programą numatomų rengti specialistų poreikį ir jų įsidarbinimo galimybes, aukštosios mokyklos turimą mokslinį ar profesinį potencialą bei turimus ar ketinamus pasitelkti išteklius (žmonių, materialiuosius ir metodinius) tokiai programai vykdyti. 

Aukštoji mokykla, siekianti, kad studijų programa būtų išoriškai įvertinta, o kryptis (jeigu aukštoji mokykla nevykdo akredituotų tos krypties studijų) akredituota, Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC) turi pateikti  šiuos dokumentus: 

  1. prašymą vertinti studijų programą (jeigu aukštoji mokykla nevykdo akredituotų tos krypties studijų, kartu pateikiamas ir prašymas akredituoti tos krypties studijas);
  2. programos aprašo elektroninį variantą; 
  3. įgaliotos institucijos pritarimą dėl numatomos teikti kvalifikacijos (jeigu ji bus teikiama);
  4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pritarimą, jeigu teikiama sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programa.

Aukštoji mokykla kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus SKVC pateikia adresu kokybe@skvc.lt arba per E. pristatymo informacinę sistemą, arba kompiuterinėje laikmenoje. 

Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimas 

Sprendimas dėl ketinamos vykdyti studijų programos įvertinimo (ir krypties studijų akreditavimo, jeigu aukštoji mokykla nevykdo akredituotų tos krypties studijų) priimamas atlikus programos išorinį vertinimą. 

Išorinį ketinamų vykdyti studijų programų vertinimą atlieka lietuvių ekspertų grupės, dažniausiai susidedančios iš dviejų ekspertų, turinčių atitintamą kompetenciją vertinamos programos studijų kryptyje ir studentų atstovo. Ekspertinis programos vertinimas grindžiamas 7 vertinamųjų sričių analize, ekspertų vizitu į aukštąją mokyklą bei programos vertinimo išvadų svarstymu Studijų vertinimo komisijoje. Sprendimas dėl programos įvertinimo (ir krypties studijų akreditavimo, jeigu aukštoji mokykla nevykdo akredituotų tos krypties studijų) priimamas atsižvelgiant į vertinimo išvadas bei Studijų vertinimo komisijos siūlymą. 

Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimą reglamentuoja šie teisės aktai:

Kiti teisės aktai: