Spausdinti

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos nariai posėdžių metu svarsto, ar ekspertų Centrui pateiktos išorinio vertinimo išvados dėl aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvos Respublikoje veiklos, aukštųjų mokyklų egzilyje veiklos, paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą gauti dokumentų yra objektyvios, išsamios ir pagrįstos. Posėdžių metu išnagrinėję išvadas, komisijos nariai priima vieną iš siūlymų: pritarti arba nepritarti ekspertų parengtoms išvadoms. Remiantis Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos nuostatais,  sprendimai skelbiami Centro interneto svetainėje.  

Informacija apie komisijos sprendimus ruošiama.

Daugiau apie komisijos sudėtį galite sužinoti čia.